โครงการชลประทานอุดรธานี ที่อยู่ 21 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042222873 โทรสาร: 042240939 udonthani@rid.go.th

loader